องค์การบริหารส่วนตำบล ทองแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก