องค์การบริหารส่วนตำบล ทองแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต. ทองแท้)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 644-0-39542-4
  ชื่อบัญชี : องค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้