หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้
ห้องอบสมุนไพร เพื่อสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทองแท้
วัดดงกระบาก
วัดเหล่าขวัญ
วัดหนองมะคัง
วัดคุ้งใหญ่
วัดทองแท้
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทองแท้
1
2
3
4
5
 

12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้
 


วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมทองแท้ 1 ร้อยตรีดำรง [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 7 


วันพุธที่ 7 ต.ค. 63 เวลา 09.20 น. พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัด อบต.ทองแท้ ร่วมกันท [ 7 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 5 


วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 มีการจัดงานมุทิตตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของนา [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 4 


วันจันทร์ที่ 28 ก.ย.63 ร้อยตรีดำรง ดีอินทร์ได้ร่วมกับข้าราชการ/พนักงาน อบต.ทองแท [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 5 


วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 4 


โครงการย้อนรอยวันข้าวไทย ปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 6 


โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 6 


วันที่ 12 กันยายน 2563 มีการจัดโครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องโรคอุจาระร่วงในเด็ก ณ [ 12 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 4 


วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ มอบห [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 4 


วันที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้และศูนย์พัฒนาเด็ก [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 8 


วันที่ 6 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและค [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 4 


วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ มอบวัสดุก่ [ 1 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
   
 
   
       
             
 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่ [ 23 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 67 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบกระขายเสียงทางไกลอัตโน [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 34 
ประกาศขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านหนองม [ 15 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 95 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินทราย หมู่ที่ [ 15 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 56 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดทำป้ายโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 65 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 50 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแ [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 40 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 1 [ 28 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 1 [ 28 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 143 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ [ 24 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร(บริเวณหนองซ้าย) หมู่ท [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 78 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 1 [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 83 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคลองชลประทาน ถึง ซอยห [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
 
อบต.ชัยนาม การสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านซำบอน [ 12 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 132 
อบต.วังพิกุล รายงานผลโครงการฝึกอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและผู้ปกครองให้เหมาะสมกัยยุค IT [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.4,13 และ14 [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว3211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กม. มท 0804.3/ว3116 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว6214  [ 16 ต.ค. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3206  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว3200  [ 16 ต.ค. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3207  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชุนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
       
 
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทา [ 26 พ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ [ 4 ก.ย. 2562 ]