หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
งบรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
งบรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
งบรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
งบรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
งบรับ-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 30 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
งบรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
งบรับ-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)