หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางวรัศญา บางศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้
โทร : 0617898874
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางพุทธรัตน์ สุขประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 085-536-1412
นายพิทักษ์ อินชำนาญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-688-3914
ว่าที่ร้อยตรีเจริญดี ม่วงเฟื่อง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0628618885
นางกัญตนา วุฒิสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0862107691