หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2558
 
 
 


ก่อสร้างถนนสายหลักภายในหมู่บ้านให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลท์

ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลูกรังที่ใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

พัฒนาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

ติดตั้งปรับปรุงและขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีแสงสว่างเพียงพอ
 
 


ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ

ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนการจัดตั้งประชาคมและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

การขยายโอกาสด้านอาชีพและการก่อตั้งกลุ่มอาชีพ

สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สร้างศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล
 
 

   

การดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำหรือการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และการระบายน้ำในฤดูฝน
 
 


เพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนหย่อม สวนสาธารณะ และการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำให้มีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริการส่วนตำบลท้อแท้ จ.พิษณุโลก 65160 โทรศัพท์ : 055-291722 โทรสาร : 055-291722

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม 3,836,961 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2558
จัดทำโดย : NAXsolution.com