ท่านต้องการให้ อบต.ท้อแท้ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 2 )
33.33%
ด้านสาธารณูปโภค ( 4 )
66.67%
ด้านบริการอินเตอร์เน็ต ( 0 )
0.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%